Profile Avatar
Phụ Tùng Trung Quốc Nguyễn Hoàng
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******
<google-sheets-html-origin style="color: #000000; font-size: medium;"> Phụ Tùng Trung Quốc Nguyễn Hoàng (phutungtrungquoc.vn) là công ty chuyên cung cấp phụ tùng xe tải ô tô Trung Quốc chính hãng giá sỉ ( phụ tùng SHACMAN, HOWO, FAW …) tại miền Nam. Liên hệ Phụ Tùng Trung Quốc Nguyễn Hoàng tại https:phutungtrungquoc.vn /HOTLINE 0977 777 853 . Địa chỉ: 67A, Đường số 21, P Hiệp Bình Phước, Q Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. #phutungtrungquoc ; #phutungxetai ; #Phutungshacman ; #phutungxetaitrungquoc ; #phutunghowo<br /> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="ltr" border="1" style="table-layout: fixed; font-size: 10pt; width: 0px; border-collapse: collapse; border: none;"> <colgroup><col width="394" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"Phụ Tùng Trung Quốc Nguyễn Hoàng (phutungtrungquoc.vn) là công ty chuyên cung cấp phụ tùng xe tải ô tô Trung Quốc chính hãng giá sỉ ( phụ tùng SHACMAN, HOWO, FAW …) tại miền Nam. Liên hệ Phụ Tùng Trung Quốc Nguyễn Hoàng tại https:phutungtrungquoc.vn /HOTLINE 0977 777 853 . Địa chỉ: 67A, Đường số 21, P Hiệp Bình Phước, Q Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. #phutungtrungquoc ; #phutungxetai ; #Phutungshacman ; #phutungxetaitrungquoc ; #phutunghowo"}" style="border-right: 1px solid transparent; border-bottom: 1px solid #cccccc; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #000000; border-left-color: #cccccc; border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; color: #0a0909;"> <div style="white-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 498px; left: 3px;"> <div style="float: left;"></div> </div> </td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"<a href=\"https://phutungtrungquoc.vn/\">Phụ Tùng Trung Quốc</a>"}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0}{"1":9,"2":{"2":{"1":2,"2":1136076},"9":1}}{"1":37}" data-sheets-hyperlinkruns="{"1":9,"2":"https://phutungtrungquoc.vn/"}{"1":37}" style="border-right: 1px solid transparent; border-bottom: 1px solid #cccccc; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #cccccc; border-image: initial; overflow: visible; padding: 2px 0px; vertical-align: bottom;"><google-sheets-html-origin style="color: #000000; font-size: medium;"> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="ltr" border="1" style="table-layout: fixed; font-size: 10pt; width: 0px; border-collapse: collapse; border: none;"> <colgroup><col width="254" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://500px.com/p/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://500px.com/p/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #000000; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://500px.com/p/phutungtrungquoc" target="_blank">https://500px.com/p/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.behance.net/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.behance.net/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.behance.net/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://www.behance.net/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://phutungtrungquoc-vn.blogspot.com/"}" data-sheets-hyperlink="https://phutungtrungquoc-vn.blogspot.com/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://phutungtrungquoc-vn.blogspot.com/" target="_blank">https://phutungtrungquoc-vn.blogspot.com/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.blogger.com/profile/01344792775546662512"}" data-sheets-hyperlink="https://www.blogger.com/profile/01344792775546662512" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.blogger.com/profile/01344792775546662512" target="_blank">https://www.blogger.com/profile/01344792775546662512</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.flickr.com/people/194180127@N06/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.flickr.com/people/194180127@N06/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.flickr.com/people/194180127@N06/" target="_blank">https://www.flickr.com/people/194180127@N06/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.linkedin.com/in/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.linkedin.com/in/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.linkedin.com/in/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://www.linkedin.com/in/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://phutungtrungquoc.tumblr.com/"}" data-sheets-hyperlink="https://phutungtrungquoc.tumblr.com/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://phutungtrungquoc.tumblr.com/" target="_blank">https://phutungtrungquoc.tumblr.com/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.kickstarter.com/profile/phutungtrungquoc/about"}" data-sheets-hyperlink="https://www.kickstarter.com/profile/phutungtrungquoc/about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.kickstarter.com/profile/phutungtrungquoc/about" target="_blank">https://www.kickstarter.com/profile/phutungtrungquoc/about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.pinterest.com/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.pinterest.com/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.pinterest.com/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://www.pinterest.com/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.youtube.com/channel/UCJK7AER44bdg2KPlSPhtAVg/about"}" data-sheets-hyperlink="https://www.youtube.com/channel/UCJK7AER44bdg2KPlSPhtAVg/about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.youtube.com/channel/UCJK7AER44bdg2KPlSPhtAVg/about" target="_blank">https://www.youtube.com/channel/UCJK7AER44bdg2KPlSPhtAVg/about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://soundcloud.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://soundcloud.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://soundcloud.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://soundcloud.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://vi.gravatar.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://vi.gravatar.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://vi.gravatar.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://vi.gravatar.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.goodreads.com/user/show/141620293-ph-t-ng-trung-qu-c-nguy-n-ho-ng-t-ng"}" data-sheets-hyperlink="https://www.goodreads.com/user/show/141620293-ph-t-ng-trung-qu-c-nguy-n-ho-ng-t-ng" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.goodreads.com/user/show/141620293-ph-t-ng-trung-qu-c-nguy-n-ho-ng-t-ng" target="_blank">https://www.goodreads.com/user/show/141620293-ph-t-ng-trung-qu-c-nguy-n-ho-ng-t-ng</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.instapaper.com/p/9628064"}" data-sheets-hyperlink="https://www.instapaper.com/p/9628064" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.instapaper.com/p/9628064" target="_blank">https://www.instapaper.com/p/9628064</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://linktr.ee/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://linktr.ee/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://linktr.ee/phutungtrungquoc" target="_blank">https://linktr.ee/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.diigo.com/profile/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.diigo.com/profile/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.diigo.com/profile/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.diigo.com/profile/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://sites.google.com/view/phutungtrungquoc/trang-ch%E1%BB%A7"}" data-sheets-hyperlink="https://sites.google.com/view/phutungtrungquoc/trang-ch%E1%BB%A7" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://sites.google.com/view/phutungtrungquoc/trang-ch%E1%BB%A7" target="_blank">https://sites.google.com/view/phutungtrungquoc/trang-ch%E1%BB%A7</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://yarabook.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://yarabook.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://yarabook.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://yarabook.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.vietnamta.vn/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.vietnamta.vn/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.vietnamta.vn/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.vietnamta.vn/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://gab.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://gab.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://gab.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://gab.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://player.me/phutungtrungquoc/about"}" data-sheets-hyperlink="https://player.me/phutungtrungquoc/about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://player.me/phutungtrungquoc/about" target="_blank">https://player.me/phutungtrungquoc/about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://ello.co/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://ello.co/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://ello.co/phutungtrungquoc" target="_blank">https://ello.co/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://myspace.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://myspace.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://myspace.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://myspace.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://about.me/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://about.me/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://about.me/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://about.me/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.threadless.com/@phutungtrungquo/activity"}" data-sheets-hyperlink="https://www.threadless.com/@phutungtrungquo/activity" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.threadless.com/@phutungtrungquo/activity" target="_blank">https://www.threadless.com/@phutungtrungquo/activity</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.folkd.com/user/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.folkd.com/user/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.folkd.com/user/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.folkd.com/user/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://git.qt.io/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://git.qt.io/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://git.qt.io/phutungtrungquoc" target="_blank">https://git.qt.io/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.deviantart.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.deviantart.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.deviantart.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.deviantart.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://gitlab.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://gitlab.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://gitlab.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://gitlab.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.mixcloud.com/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.mixcloud.com/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.mixcloud.com/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://www.mixcloud.com/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://sketchfab.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://sketchfab.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://sketchfab.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://sketchfab.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://qiita.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://qiita.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://qiita.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://qiita.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://os.mbed.com/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://os.mbed.com/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://os.mbed.com/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://os.mbed.com/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.free-ebooks.net/profile/1340469/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang"}" data-sheets-hyperlink="https://www.free-ebooks.net/profile/1340469/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.free-ebooks.net/profile/1340469/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang" target="_blank">https://www.free-ebooks.net/profile/1340469/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.wishlistr.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.wishlistr.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.wishlistr.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.wishlistr.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.magcloud.com/user/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.magcloud.com/user/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.magcloud.com/user/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.magcloud.com/user/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://qooh.me/phutungtrungquo"}" data-sheets-hyperlink="http://qooh.me/phutungtrungquo" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://qooh.me/phutungtrungquo" target="_blank">http://qooh.me/phutungtrungquo</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://xclams.xwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://xclams.xwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://xclams.xwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/phutungtrungquoc" target="_blank">http://xclams.xwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://pastebin.com/u/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://pastebin.com/u/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://pastebin.com/u/phutungtrungquoc" target="_blank">https://pastebin.com/u/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://startupmatcher.com/p/phtngtrungqucnguynhong"}" data-sheets-hyperlink="https://startupmatcher.com/p/phtngtrungqucnguynhong" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://startupmatcher.com/p/phtngtrungqucnguynhong" target="_blank">https://startupmatcher.com/p/phtngtrungqucnguynhong</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42280545"}" data-sheets-hyperlink="https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42280545" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42280545" target="_blank">https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42280545</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.lawrence.com/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="http://www.lawrence.com/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.lawrence.com/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">http://www.lawrence.com/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.bakespace.com/members/profile/phutungtrungquoc/1365967/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.bakespace.com/members/profile/phutungtrungquoc/1365967/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.bakespace.com/members/profile/phutungtrungquoc/1365967/" target="_blank">https://www.bakespace.com/members/profile/phutungtrungquoc/1365967/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://pantip.com/profile/6690475#topics"}" data-sheets-hyperlink="https://pantip.com/profile/6690475#topics" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://pantip.com/profile/6690475#topics" target="_blank">https://pantip.com/profile/6690475#topics</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://coub.com/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://coub.com/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://coub.com/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://coub.com/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://independent.academia.edu/Ph%E1%BB%A5T%C3%B9ngTrungQu%E1%BB%91cNguy%E1%BB%85nHo%C3%A0ng"}" data-sheets-hyperlink="https://independent.academia.edu/Ph%E1%BB%A5T%C3%B9ngTrungQu%E1%BB%91cNguy%E1%BB%85nHo%C3%A0ng" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://independent.academia.edu/Ph%E1%BB%A5T%C3%B9ngTrungQu%E1%BB%91cNguy%E1%BB%85nHo%C3%A0ng" target="_blank">https://independent.academia.edu/Ph%E1%BB%A5T%C3%B9ngTrungQu%E1%BB%91cNguy%E1%BB%85nHo%C3%A0ng</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://artmight.com/user/profile/284098"}" data-sheets-hyperlink="https://artmight.com/user/profile/284098" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://artmight.com/user/profile/284098" target="_blank">https://artmight.com/user/profile/284098</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1567338.page"}" data-sheets-hyperlink="https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1567338.page" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1567338.page" target="_blank">https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1567338.page</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://hawkee.com/profile/804552/"}" data-sheets-hyperlink="http://hawkee.com/profile/804552/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://hawkee.com/profile/804552/" target="_blank">http://hawkee.com/profile/804552/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.noteflight.com/profile/e6d85a4993e5837f3497bf5714fdd4df2c8e1840"}" data-sheets-hyperlink="https://www.noteflight.com/profile/e6d85a4993e5837f3497bf5714fdd4df2c8e1840" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.noteflight.com/profile/e6d85a4993e5837f3497bf5714fdd4df2c8e1840" target="_blank">https://www.noteflight.com/profile/e6d85a4993e5837f3497bf5714fdd4df2c8e1840</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.codechef.com/users/phutungtrungqu/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.codechef.com/users/phutungtrungqu/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.codechef.com/users/phutungtrungqu/" target="_blank">https://www.codechef.com/users/phutungtrungqu/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://hub.docker.com/u/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://hub.docker.com/u/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://hub.docker.com/u/phutungtrungquoc" target="_blank">https://hub.docker.com/u/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://repo.getmonero.org/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://repo.getmonero.org/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://repo.getmonero.org/phutungtrungquoc" target="_blank">https://repo.getmonero.org/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forum.cs-cart.com/user/165248-phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://forum.cs-cart.com/user/165248-phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forum.cs-cart.com/user/165248-phutungtrungquoc/" target="_blank">https://forum.cs-cart.com/user/165248-phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://d.cosx.org/u/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://d.cosx.org/u/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://d.cosx.org/u/phutungtrungquoc" target="_blank">https://d.cosx.org/u/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.spreaker.com/user/15436021"}" data-sheets-hyperlink="https://www.spreaker.com/user/15436021" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.spreaker.com/user/15436021" target="_blank">https://www.spreaker.com/user/15436021</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://experiment.com/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://experiment.com/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://experiment.com/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://experiment.com/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?phutungtrungquoc" target="_blank">http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=398944_vgavv1bo"}" data-sheets-hyperlink="https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=398944_vgavv1bo" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=398944_vgavv1bo" target="_blank">https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=398944_vgavv1bo</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?phutungtrungquoc" target="_blank">http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://kimimoru.minibird.jp/moruwiki/index.php?phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://kimimoru.minibird.jp/moruwiki/index.php?phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://kimimoru.minibird.jp/moruwiki/index.php?phutungtrungquoc" target="_blank">http://kimimoru.minibird.jp/moruwiki/index.php?phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?phutungtrungquoc" target="_blank">http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://hichiso.mond.jp/i_hhh_wiki/index.php?phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://hichiso.mond.jp/i_hhh_wiki/index.php?phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://hichiso.mond.jp/i_hhh_wiki/index.php?phutungtrungquoc" target="_blank">http://hichiso.mond.jp/i_hhh_wiki/index.php?phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?phutungtrungquoc" target="_blank">http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://k-pool.pupu.jp/wiki/index.php?phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://k-pool.pupu.jp/wiki/index.php?phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://k-pool.pupu.jp/wiki/index.php?phutungtrungquoc" target="_blank">http://k-pool.pupu.jp/wiki/index.php?phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?phutungtrungquoc" target="_blank">http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Phutungtrungquoc" target="_blank">https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://bibliocrunch.com/profile/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://bibliocrunch.com/profile/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://bibliocrunch.com/profile/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://bibliocrunch.com/profile/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://notionpress.com/author/413393"}" data-sheets-hyperlink="https://notionpress.com/author/413393" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://notionpress.com/author/413393" target="_blank">https://notionpress.com/author/413393</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.slideserve.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.slideserve.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.slideserve.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.slideserve.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.metal-archives.com/users/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.metal-archives.com/users/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.metal-archives.com/users/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.metal-archives.com/users/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://rosalind.info/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="http://rosalind.info/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://rosalind.info/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">http://rosalind.info/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.roleplaygateway.com/member/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.roleplaygateway.com/member/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.roleplaygateway.com/member/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://www.roleplaygateway.com/member/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.speedrun.com/user/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.speedrun.com/user/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.speedrun.com/user/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.speedrun.com/user/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.fimfiction.net/user/458954/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.fimfiction.net/user/458954/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.fimfiction.net/user/458954/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.fimfiction.net/user/458954/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.credly.com/users/phutungtrungquoc/badges"}" data-sheets-hyperlink="https://www.credly.com/users/phutungtrungquoc/badges" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.credly.com/users/phutungtrungquoc/badges" target="_blank">https://www.credly.com/users/phutungtrungquoc/badges</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.facer.io/u/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.facer.io/u/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.facer.io/u/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.facer.io/u/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://roundme.com/@phutungtrungquoc/about"}" data-sheets-hyperlink="https://roundme.com/@phutungtrungquoc/about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://roundme.com/@phutungtrungquoc/about" target="_blank">https://roundme.com/@phutungtrungquoc/about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.diggerslist.com/phutungtrungquoc/about"}" data-sheets-hyperlink="https://www.diggerslist.com/phutungtrungquoc/about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.diggerslist.com/phutungtrungquoc/about" target="_blank">https://www.diggerslist.com/phutungtrungquoc/about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.creativelive.com/student/phutungtrungquoc?via=accounts-freeform_2"}" data-sheets-hyperlink="https://www.creativelive.com/student/phutungtrungquoc?via=accounts-freeform_2" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.creativelive.com/student/phutungtrungquoc?via=accounts-freeform_2" target="_blank">https://www.creativelive.com/student/phutungtrungquoc?via=accounts-freeform_2</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://findery.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://findery.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://findery.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://findery.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.gaiaonline.com/profiles/phutungtrungquoc/45655368/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.gaiaonline.com/profiles/phutungtrungquoc/45655368/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.gaiaonline.com/profiles/phutungtrungquoc/45655368/" target="_blank">https://www.gaiaonline.com/profiles/phutungtrungquoc/45655368/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://godotengine.org/qa/user/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://godotengine.org/qa/user/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://godotengine.org/qa/user/phutungtrungquoc" target="_blank">https://godotengine.org/qa/user/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://hearthis.at/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang/set/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang/"}" data-sheets-hyperlink="https://hearthis.at/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang/set/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://hearthis.at/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang/set/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang/" target="_blank">https://hearthis.at/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang/set/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://challenges.openideo.com/servlet/hype/IMT?userAction=Browse&templateName=&documentId=2bc74f4b0247a86f910301aaf3b9b198"}" data-sheets-hyperlink="https://challenges.openideo.com/servlet/hype/IMT?userAction=Browse&templateName=&documentId=2bc74f4b0247a86f910301aaf3b9b198" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://challenges.openideo.com/servlet/hype/IMT?userAction=Browse&templateName=&documentId=2bc74f4b0247a86f910301aaf3b9b198" target="_blank">https://challenges.openideo.com/servlet/hype/IMT?userAction=Browse&templateName=&documentId=2bc74f4b0247a86f910301aaf3b9b198</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://android.libhunt.com/u/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://android.libhunt.com/u/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://android.libhunt.com/u/phutungtrungquoc" target="_blank">https://android.libhunt.com/u/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://recipes.mentaframework.org/user/profile/161680.page"}" data-sheets-hyperlink="http://recipes.mentaframework.org/user/profile/161680.page" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://recipes.mentaframework.org/user/profile/161680.page" target="_blank">http://recipes.mentaframework.org/user/profile/161680.page</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://app.roll20.net/users/9693624/phu-tung-trung-quoc-n"}" data-sheets-hyperlink="https://app.roll20.net/users/9693624/phu-tung-trung-quoc-n" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://app.roll20.net/users/9693624/phu-tung-trung-quoc-n" target="_blank">https://app.roll20.net/users/9693624/phu-tung-trung-quoc-n</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.cplusplus.com/user/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.cplusplus.com/user/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.cplusplus.com/user/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://www.cplusplus.com/user/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.sqlservercentral.com/forums/user/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.sqlservercentral.com/forums/user/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.sqlservercentral.com/forums/user/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.sqlservercentral.com/forums/user/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://my.archdaily.com/us/@phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang"}" data-sheets-hyperlink="https://my.archdaily.com/us/@phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://my.archdaily.com/us/@phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang" target="_blank">https://my.archdaily.com/us/@phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://telegra.ph/C%C3%94NG-TY-TNHH-THI%E1%BA%BET-B%E1%BB%8A-PH%E1%BB%A4-T%C3%99NG-NGUY%E1%BB%84N-HO%C3%80NG--SHACMAN-10-13"}" data-sheets-hyperlink="https://telegra.ph/C%C3%94NG-TY-TNHH-THI%E1%BA%BET-B%E1%BB%8A-PH%E1%BB%A4-T%C3%99NG-NGUY%E1%BB%84N-HO%C3%80NG--SHACMAN-10-13" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://telegra.ph/C%C3%94NG-TY-TNHH-THI%E1%BA%BET-B%E1%BB%8A-PH%E1%BB%A4-T%C3%99NG-NGUY%E1%BB%84N-HO%C3%80NG--SHACMAN-10-13" target="_blank">https://telegra.ph/C%C3%94NG-TY-TNHH-THI%E1%BA%BET-B%E1%BB%8A-PH%E1%BB%A4-T%C3%99NG-NGUY%E1%BB%84N-HO%C3%80NG--SHACMAN-10-13</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://public.tableau.com/app/profile/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://public.tableau.com/app/profile/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://public.tableau.com/app/profile/phutungtrungquoc" target="_blank">https://public.tableau.com/app/profile/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://phutungtrungquoc.contently.com/"}" data-sheets-hyperlink="https://phutungtrungquoc.contently.com/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://phutungtrungquoc.contently.com/" target="_blank">https://phutungtrungquoc.contently.com/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.onrpg.com/boards/members/2015669-phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.onrpg.com/boards/members/2015669-phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.onrpg.com/boards/members/2015669-phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.onrpg.com/boards/members/2015669-phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://devpost.com/phutungtrungquoc-vn"}" data-sheets-hyperlink="https://devpost.com/phutungtrungquoc-vn" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://devpost.com/phutungtrungquoc-vn" target="_blank">https://devpost.com/phutungtrungquoc-vn</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forums.goha.ru/member.php?u=1477428"}" data-sheets-hyperlink="https://forums.goha.ru/member.php?u=1477428" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forums.goha.ru/member.php?u=1477428" target="_blank">https://forums.goha.ru/member.php?u=1477428</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://forums.qrecall.com/user/profile/230097.page"}" data-sheets-hyperlink="http://forums.qrecall.com/user/profile/230097.page" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://forums.qrecall.com/user/profile/230097.page" target="_blank">http://forums.qrecall.com/user/profile/230097.page</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://data.world/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://data.world/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://data.world/phutungtrungquoc" target="_blank">https://data.world/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.viki.com/users/phutungtrungquoc/about"}" data-sheets-hyperlink="https://www.viki.com/users/phutungtrungquoc/about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.viki.com/users/phutungtrungquoc/about" target="_blank">https://www.viki.com/users/phutungtrungquoc/about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.designspiration.com/phutungtrungquocvn/saves/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.designspiration.com/phutungtrungquocvn/saves/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.designspiration.com/phutungtrungquocvn/saves/" target="_blank">https://www.designspiration.com/phutungtrungquocvn/saves/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4595399"}" data-sheets-hyperlink="https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4595399" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4595399" target="_blank">https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4595399</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.metooo.io/u/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.metooo.io/u/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.metooo.io/u/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.metooo.io/u/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://wefunder.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://wefunder.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://wefunder.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://wefunder.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://phutungtrungquoc.wordpress.com/"}" data-sheets-hyperlink="https://phutungtrungquoc.wordpress.com/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://phutungtrungquoc.wordpress.com/" target="_blank">https://phutungtrungquoc.wordpress.com/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://phutungtrungquoc.hpage.com/"}" data-sheets-hyperlink="https://phutungtrungquoc.hpage.com/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://phutungtrungquoc.hpage.com/" target="_blank">https://phutungtrungquoc.hpage.com/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://phutungtrungquoc.mystrikingly.com/"}" data-sheets-hyperlink="https://phutungtrungquoc.mystrikingly.com/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://phutungtrungquoc.mystrikingly.com/" target="_blank">https://phutungtrungquoc.mystrikingly.com/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://onmogul.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://onmogul.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://onmogul.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://onmogul.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://380198.8b.io/"}" data-sheets-hyperlink="https://380198.8b.io/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://380198.8b.io/" target="_blank">https://380198.8b.io/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.max2play.com/en/forums/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.max2play.com/en/forums/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.max2play.com/en/forums/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://www.max2play.com/en/forums/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://regenbox.org/en/forums/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://regenbox.org/en/forums/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://regenbox.org/en/forums/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://regenbox.org/en/forums/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1107147/Default.aspx"}" data-sheets-hyperlink="http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1107147/Default.aspx" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1107147/Default.aspx" target="_blank">http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1107147/Default.aspx</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/67586/Default.aspx"}" data-sheets-hyperlink="http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/67586/Default.aspx" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/67586/Default.aspx" target="_blank">http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/67586/Default.aspx</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/422366"}" data-sheets-hyperlink="https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/422366" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/422366" target="_blank">https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/422366</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/110481/Default.aspx"}" data-sheets-hyperlink="http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/110481/Default.aspx" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/110481/Default.aspx" target="_blank">http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/110481/Default.aspx</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/1157518/Default.aspx"}" data-sheets-hyperlink="http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/1157518/Default.aspx" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/1157518/Default.aspx" target="_blank">http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/1157518/Default.aspx</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/195779/Default.aspx"}" data-sheets-hyperlink="http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/195779/Default.aspx" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/195779/Default.aspx" target="_blank">http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/195779/Default.aspx</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/109489"}" data-sheets-hyperlink="https://www.bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/109489" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/109489" target="_blank">https://www.bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/109489</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/19701"}" data-sheets-hyperlink="http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/19701" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/19701" target="_blank">http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/19701</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/8628/Default.aspx"}" data-sheets-hyperlink="http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/8628/Default.aspx" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/8628/Default.aspx" target="_blank">http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/8628/Default.aspx</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://nable.bytowngroup.com/forums/users/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://nable.bytowngroup.com/forums/users/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://nable.bytowngroup.com/forums/users/phutungtrungquoc" target="_blank">http://nable.bytowngroup.com/forums/users/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.crokes.com/phutungtrungquoc/profile/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.crokes.com/phutungtrungquoc/profile/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.crokes.com/phutungtrungquoc/profile/" target="_blank">https://www.crokes.com/phutungtrungquoc/profile/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://buddypress.org/members/phutungtrungquoc/profile/"}" data-sheets-hyperlink="https://buddypress.org/members/phutungtrungquoc/profile/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://buddypress.org/members/phutungtrungquoc/profile/" target="_blank">https://buddypress.org/members/phutungtrungquoc/profile/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://yolotheme.com/forums/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://yolotheme.com/forums/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://yolotheme.com/forums/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://yolotheme.com/forums/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://ayudas.invemar.org.co/web/phutungtrungquoc/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman"}" data-sheets-hyperlink="http://ayudas.invemar.org.co/web/phutungtrungquoc/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://ayudas.invemar.org.co/web/phutungtrungquoc/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman" target="_blank">http://ayudas.invemar.org.co/web/phutungtrungquoc/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://penzu.com/public/58fd2360"}" data-sheets-hyperlink="https://penzu.com/public/58fd2360" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://penzu.com/public/58fd2360" target="_blank">https://penzu.com/public/58fd2360</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://catchplugins.com/support-forum/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://catchplugins.com/support-forum/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://catchplugins.com/support-forum/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://catchplugins.com/support-forum/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://support.themecatcher.net/forums/users/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://support.themecatcher.net/forums/users/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://support.themecatcher.net/forums/users/phutungtrungquoc" target="_blank">https://support.themecatcher.net/forums/users/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/71630/Default.aspx"}" data-sheets-hyperlink="http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/71630/Default.aspx" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/71630/Default.aspx" target="_blank">http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/71630/Default.aspx</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.castingcall.club/m/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.castingcall.club/m/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.castingcall.club/m/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.castingcall.club/m/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://fairmark.com/forum/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://fairmark.com/forum/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://fairmark.com/forum/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://fairmark.com/forum/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://uphillathlete.com/forums/users/phutungtrungquoc-vn/"}" data-sheets-hyperlink="https://uphillathlete.com/forums/users/phutungtrungquoc-vn/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://uphillathlete.com/forums/users/phutungtrungquoc-vn/" target="_blank">https://uphillathlete.com/forums/users/phutungtrungquoc-vn/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://openrathaus.melle.info/web/03459024-001-0000138648-821/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman"}" data-sheets-hyperlink="https://openrathaus.melle.info/web/03459024-001-0000138648-821/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://openrathaus.melle.info/web/03459024-001-0000138648-821/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman" target="_blank">https://openrathaus.melle.info/web/03459024-001-0000138648-821/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://portal.globeca.com.au/web/phutungtrungquoc/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman"}" data-sheets-hyperlink="http://portal.globeca.com.au/web/phutungtrungquoc/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://portal.globeca.com.au/web/phutungtrungquoc/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman" target="_blank">http://portal.globeca.com.au/web/phutungtrungquoc/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/180959"}" data-sheets-hyperlink="http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/180959" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/180959" target="_blank">http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/180959</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.rakennerahastot.fi/web/phutungtrungquoc.vn/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman"}" data-sheets-hyperlink="https://www.rakennerahastot.fi/web/phutungtrungquoc.vn/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.rakennerahastot.fi/web/phutungtrungquoc.vn/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman" target="_blank">https://www.rakennerahastot.fi/web/phutungtrungquoc.vn/home/-/blogs/cong-ty-tnhh-thiet-bi-phu-tung-nguyen-hoang-shacman</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/phutungtrungquoc/" target="_blank">http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://starity.hu/profil/302350-phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://starity.hu/profil/302350-phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://starity.hu/profil/302350-phutungtrungquoc/" target="_blank">https://starity.hu/profil/302350-phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://comicvine.gamespot.com/profile/phutungtrungquo/about-me/"}" data-sheets-hyperlink="https://comicvine.gamespot.com/profile/phutungtrungquo/about-me/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://comicvine.gamespot.com/profile/phutungtrungquo/about-me/" target="_blank">https://comicvine.gamespot.com/profile/phutungtrungquo/about-me/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://app.glosbe.com/profile/6853999246538968787"}" data-sheets-hyperlink="https://app.glosbe.com/profile/6853999246538968787" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://app.glosbe.com/profile/6853999246538968787" target="_blank">https://app.glosbe.com/profile/6853999246538968787</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://ipapa.pro/forums/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="http://ipapa.pro/forums/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://ipapa.pro/forums/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">http://ipapa.pro/forums/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://phutungtrungquoc.mee.nu/"}" data-sheets-hyperlink="http://phutungtrungquoc.mee.nu/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://phutungtrungquoc.mee.nu/" target="_blank">http://phutungtrungquoc.mee.nu/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://flythemes.net/forums/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://flythemes.net/forums/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://flythemes.net/forums/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://flythemes.net/forums/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.helpforenglish.cz/profile/220970-phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.helpforenglish.cz/profile/220970-phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.helpforenglish.cz/profile/220970-phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.helpforenglish.cz/profile/220970-phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://phutungtrungquocvn.wixsite.com/my-site"}" data-sheets-hyperlink="https://phutungtrungquocvn.wixsite.com/my-site" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://phutungtrungquocvn.wixsite.com/my-site" target="_blank">https://phutungtrungquocvn.wixsite.com/my-site</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://phutungtrungquoc.bravesites.com/"}" data-sheets-hyperlink="http://phutungtrungquoc.bravesites.com/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://phutungtrungquoc.bravesites.com/" target="_blank">http://phutungtrungquoc.bravesites.com/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://writeablog.net/hjm5ikvnxi"}" data-sheets-hyperlink="https://writeablog.net/hjm5ikvnxi" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://writeablog.net/hjm5ikvnxi" target="_blank">https://writeablog.net/hjm5ikvnxi</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://phutungtrungquoc.webflow.io/"}" data-sheets-hyperlink="https://phutungtrungquoc.webflow.io/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://phutungtrungquoc.webflow.io/" target="_blank">https://phutungtrungquoc.webflow.io/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.doyoubuzz.com/ph-tung-trung-qu-c-nguy-n-hoang"}" data-sheets-hyperlink="https://www.doyoubuzz.com/ph-tung-trung-qu-c-nguy-n-hoang" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.doyoubuzz.com/ph-tung-trung-qu-c-nguy-n-hoang" target="_blank">https://www.doyoubuzz.com/ph-tung-trung-qu-c-nguy-n-hoang</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://catchthemes.com/support-forum/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://catchthemes.com/support-forum/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://catchthemes.com/support-forum/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://catchthemes.com/support-forum/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.good-tutorials.com/users/phutungtrungquo"}" data-sheets-hyperlink="http://www.good-tutorials.com/users/phutungtrungquo" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.good-tutorials.com/users/phutungtrungquo" target="_blank">http://www.good-tutorials.com/users/phutungtrungquo</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.lifeofpix.com/photographers/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.lifeofpix.com/photographers/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.lifeofpix.com/photographers/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://www.lifeofpix.com/photographers/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.drupalgovcon.org/user/73851"}" data-sheets-hyperlink="https://www.drupalgovcon.org/user/73851" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.drupalgovcon.org/user/73851" target="_blank">https://www.drupalgovcon.org/user/73851</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.babelcube.com/user/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang"}" data-sheets-hyperlink="https://www.babelcube.com/user/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.babelcube.com/user/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang" target="_blank">https://www.babelcube.com/user/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://redliberal.com/@phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://redliberal.com/@phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://redliberal.com/@phutungtrungquoc" target="_blank">https://redliberal.com/@phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://pawoo.net/@phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://pawoo.net/@phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://pawoo.net/@phutungtrungquoc" target="_blank">https://pawoo.net/@phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://mastodon.online/@phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://mastodon.online/@phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://mastodon.online/@phutungtrungquoc" target="_blank">https://mastodon.online/@phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://community.windy.com/user/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://community.windy.com/user/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://community.windy.com/user/phutungtrungquoc" target="_blank">https://community.windy.com/user/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://community.getvideostream.com/user/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://community.getvideostream.com/user/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://community.getvideostream.com/user/phutungtrungquoc" target="_blank">http://community.getvideostream.com/user/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forums.tornbanner.com/user/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://forums.tornbanner.com/user/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forums.tornbanner.com/user/phutungtrungquoc" target="_blank">https://forums.tornbanner.com/user/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forum.magicmirror.builders/user/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://forum.magicmirror.builders/user/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forum.magicmirror.builders/user/phutungtrungquoc" target="_blank">https://forum.magicmirror.builders/user/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://cycling74.com/author/6166ba117c419c2f9f0a765f"}" data-sheets-hyperlink="https://cycling74.com/author/6166ba117c419c2f9f0a765f" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://cycling74.com/author/6166ba117c419c2f9f0a765f" target="_blank">https://cycling74.com/author/6166ba117c419c2f9f0a765f</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/47118/Default.aspx"}" data-sheets-hyperlink="https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/47118/Default.aspx" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/47118/Default.aspx" target="_blank">https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/47118/Default.aspx</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.ultimate-guitar.com/u/phutungtrungquoc.vn"}" data-sheets-hyperlink="https://www.ultimate-guitar.com/u/phutungtrungquoc.vn" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.ultimate-guitar.com/u/phutungtrungquoc.vn" target="_blank">https://www.ultimate-guitar.com/u/phutungtrungquoc.vn</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.themehorse.com/support-forum/users/phutungtrungquoc-vn/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.themehorse.com/support-forum/users/phutungtrungquoc-vn/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.themehorse.com/support-forum/users/phutungtrungquoc-vn/" target="_blank">https://www.themehorse.com/support-forum/users/phutungtrungquoc-vn/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://cults3d.com/en/users/phutungtrungquocvn"}" data-sheets-hyperlink="https://cults3d.com/en/users/phutungtrungquocvn" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://cults3d.com/en/users/phutungtrungquocvn" target="_blank">https://cults3d.com/en/users/phutungtrungquocvn</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://piqs.de/user/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://piqs.de/user/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://piqs.de/user/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://piqs.de/user/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.beatstars.com/phutungtrungquoc/about"}" data-sheets-hyperlink="https://www.beatstars.com/phutungtrungquoc/about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.beatstars.com/phutungtrungquoc/about" target="_blank">https://www.beatstars.com/phutungtrungquoc/about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://yemle.com/profile/phutungtrungquo"}" data-sheets-hyperlink="https://yemle.com/profile/phutungtrungquo" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://yemle.com/profile/phutungtrungquo" target="_blank">https://yemle.com/profile/phutungtrungquo</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://tapas.io/phutungtrungquocvn"}" data-sheets-hyperlink="https://tapas.io/phutungtrungquocvn" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://tapas.io/phutungtrungquocvn" target="_blank">https://tapas.io/phutungtrungquocvn</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://guides.co/p/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://guides.co/p/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://guides.co/p/phutungtrungquoc" target="_blank">https://guides.co/p/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://bittube.tv/profile/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://bittube.tv/profile/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://bittube.tv/profile/phutungtrungquoc" target="_blank">https://bittube.tv/profile/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.intensedebate.com/profiles/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.intensedebate.com/profiles/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.intensedebate.com/profiles/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.intensedebate.com/profiles/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://splen.sakura.ne.jp/project/trac.cgi/ticket/3466"}" data-sheets-hyperlink="http://splen.sakura.ne.jp/project/trac.cgi/ticket/3466" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://splen.sakura.ne.jp/project/trac.cgi/ticket/3466" target="_blank">http://splen.sakura.ne.jp/project/trac.cgi/ticket/3466</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.youmagine.com/phutungtrungquoc/designs"}" data-sheets-hyperlink="https://www.youmagine.com/phutungtrungquoc/designs" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.youmagine.com/phutungtrungquoc/designs" target="_blank">https://www.youmagine.com/phutungtrungquoc/designs</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://underworldvn.com/members/phutungtrungquoc.71755/#about"}" data-sheets-hyperlink="https://underworldvn.com/members/phutungtrungquoc.71755/#about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://underworldvn.com/members/phutungtrungquoc.71755/#about" target="_blank">https://underworldvn.com/members/phutungtrungquoc.71755/#about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.checkli.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.checkli.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.checkli.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.checkli.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.klusster.com/portfolios/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.klusster.com/portfolios/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.klusster.com/portfolios/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.klusster.com/portfolios/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://androidforums.com/members/pttq-nguy%E1%BB%85n-ho%C3%A0ng.2148286/"}" data-sheets-hyperlink="https://androidforums.com/members/pttq-nguy%E1%BB%85n-ho%C3%A0ng.2148286/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://androidforums.com/members/pttq-nguy%E1%BB%85n-ho%C3%A0ng.2148286/" target="_blank">https://androidforums.com/members/pttq-nguy%E1%BB%85n-ho%C3%A0ng.2148286/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.mifare.net/support/forum/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.mifare.net/support/forum/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.mifare.net/support/forum/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://www.mifare.net/support/forum/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://leetcode.com/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://leetcode.com/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://leetcode.com/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://leetcode.com/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://sharree.com/User-phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://sharree.com/User-phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://sharree.com/User-phutungtrungquoc" target="_blank">https://sharree.com/User-phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://electericneumann.com/forum/user-190617.html"}" data-sheets-hyperlink="http://electericneumann.com/forum/user-190617.html" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://electericneumann.com/forum/user-190617.html" target="_blank">http://electericneumann.com/forum/user-190617.html</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.aideapple.com/membre/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://www.aideapple.com/membre/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.aideapple.com/membre/phutungtrungquoc" target="_blank">http://www.aideapple.com/membre/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://talktoislam.com/user/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://talktoislam.com/user/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://talktoislam.com/user/phutungtrungquoc" target="_blank">http://talktoislam.com/user/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.logobids.com/users/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.logobids.com/users/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.logobids.com/users/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.logobids.com/users/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forum.singaporeexpats.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=313332"}" data-sheets-hyperlink="https://forum.singaporeexpats.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=313332" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forum.singaporeexpats.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=313332" target="_blank">https://forum.singaporeexpats.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=313332</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=137756"}" data-sheets-hyperlink="https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=137756" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=137756" target="_blank">https://forums.eugensystems.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=137756</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://roomstyler.com/users/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://roomstyler.com/users/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://roomstyler.com/users/phutungtrungquoc" target="_blank">https://roomstyler.com/users/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://biztime.com.vn/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://biztime.com.vn/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://biztime.com.vn/phutungtrungquoc" target="_blank">https://biztime.com.vn/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://kustomcoachwerks.com/Forums/users/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://kustomcoachwerks.com/Forums/users/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://kustomcoachwerks.com/Forums/users/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://kustomcoachwerks.com/Forums/users/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.aacc21stcenturycenter.org/members/phutungtrungquoc/profile/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.aacc21stcenturycenter.org/members/phutungtrungquoc/profile/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.aacc21stcenturycenter.org/members/phutungtrungquoc/profile/" target="_blank">https://www.aacc21stcenturycenter.org/members/phutungtrungquoc/profile/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://gitlab.pasteur.fr/phutungtrungquoc.vn"}" data-sheets-hyperlink="https://gitlab.pasteur.fr/phutungtrungquoc.vn" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://gitlab.pasteur.fr/phutungtrungquoc.vn" target="_blank">https://gitlab.pasteur.fr/phutungtrungquoc.vn</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://git.feneas.org/phutungtrungquoc.vn"}" data-sheets-hyperlink="https://git.feneas.org/phutungtrungquoc.vn" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://git.feneas.org/phutungtrungquoc.vn" target="_blank">https://git.feneas.org/phutungtrungquoc.vn</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://gitlab.pagedmedia.org/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://gitlab.pagedmedia.org/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://gitlab.pagedmedia.org/phutungtrungquoc" target="_blank">https://gitlab.pagedmedia.org/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://git.radenintan.ac.id/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://git.radenintan.ac.id/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://git.radenintan.ac.id/phutungtrungquoc" target="_blank">http://git.radenintan.ac.id/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://gitlab.aic.ru:81/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://gitlab.aic.ru:81/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://gitlab.aic.ru:81/phutungtrungquoc" target="_blank">http://gitlab.aic.ru:81/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://git.sicom.gov.co/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://git.sicom.gov.co/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://git.sicom.gov.co/phutungtrungquoc" target="_blank">https://git.sicom.gov.co/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://git.newslab.iith.ac.in/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://git.newslab.iith.ac.in/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://git.newslab.iith.ac.in/phutungtrungquoc" target="_blank">http://git.newslab.iith.ac.in/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://dev.funkwhale.audio/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://dev.funkwhale.audio/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://dev.funkwhale.audio/phutungtrungquoc" target="_blank">https://dev.funkwhale.audio/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://code.datasciencedojo.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://code.datasciencedojo.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://code.datasciencedojo.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://code.datasciencedojo.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://nhattao.com/members/phutungtrungquo.2932885/"}" data-sheets-hyperlink="https://nhattao.com/members/phutungtrungquo.2932885/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://nhattao.com/members/phutungtrungquo.2932885/" target="_blank">https://nhattao.com/members/phutungtrungquo.2932885/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://justpaste.it/8jsf2"}" data-sheets-hyperlink="https://justpaste.it/8jsf2" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://justpaste.it/8jsf2" target="_blank">https://justpaste.it/8jsf2</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.bonanza.com/users/50540812/profile"}" data-sheets-hyperlink="https://www.bonanza.com/users/50540812/profile" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.bonanza.com/users/50540812/profile" target="_blank">https://www.bonanza.com/users/50540812/profile</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forum.dzpknews.com/space-uid-404892.html"}" data-sheets-hyperlink="https://forum.dzpknews.com/space-uid-404892.html" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forum.dzpknews.com/space-uid-404892.html" target="_blank">https://forum.dzpknews.com/space-uid-404892.html</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forums.giantitp.com/member.php?248495-phutungtrungquo"}" data-sheets-hyperlink="https://forums.giantitp.com/member.php?248495-phutungtrungquo" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forums.giantitp.com/member.php?248495-phutungtrungquo" target="_blank">https://forums.giantitp.com/member.php?248495-phutungtrungquo</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://slashdot.org/~phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://slashdot.org/~phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://slashdot.org/~phutungtrungquoc" target="_blank">https://slashdot.org/~phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://vimeo.com/user154222656"}" data-sheets-hyperlink="https://vimeo.com/user154222656" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://vimeo.com/user154222656" target="_blank">https://vimeo.com/user154222656</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.misterpoll.com/users/2011783"}" data-sheets-hyperlink="https://www.misterpoll.com/users/2011783" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.misterpoll.com/users/2011783" target="_blank">https://www.misterpoll.com/users/2011783</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.docdroid.net/ZEBWl0m/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang-docx"}" data-sheets-hyperlink="https://www.docdroid.net/ZEBWl0m/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang-docx" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.docdroid.net/ZEBWl0m/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang-docx" target="_blank">https://www.docdroid.net/ZEBWl0m/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang-docx</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.shadowera.com/member.php?116529-phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://www.shadowera.com/member.php?116529-phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.shadowera.com/member.php?116529-phutungtrungquoc" target="_blank">http://www.shadowera.com/member.php?116529-phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.jaist.ac.jp/~t-konno/pw-e/index.php?phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://www.jaist.ac.jp/~t-konno/pw-e/index.php?phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.jaist.ac.jp/~t-konno/pw-e/index.php?phutungtrungquoc" target="_blank">http://www.jaist.ac.jp/~t-konno/pw-e/index.php?phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://profile.hatena.ne.jp/phutungtrungquoc/profile"}" data-sheets-hyperlink="https://profile.hatena.ne.jp/phutungtrungquoc/profile" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://profile.hatena.ne.jp/phutungtrungquoc/profile" target="_blank">https://profile.hatena.ne.jp/phutungtrungquoc/profile</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://vozforum.org/members/phutungtrungquoc.235081/#about"}" data-sheets-hyperlink="https://vozforum.org/members/phutungtrungquoc.235081/#about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://vozforum.org/members/phutungtrungquoc.235081/#about" target="_blank">https://vozforum.org/members/phutungtrungquoc.235081/#about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://tinhte.vn/members/phutungtrungquo.2867403/"}" data-sheets-hyperlink="https://tinhte.vn/members/phutungtrungquo.2867403/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://tinhte.vn/members/phutungtrungquo.2867403/" target="_blank">https://tinhte.vn/members/phutungtrungquo.2867403/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.funadvice.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.funadvice.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.funadvice.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.funadvice.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://vnvista.com/forums/member89250.html"}" data-sheets-hyperlink="http://vnvista.com/forums/member89250.html" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://vnvista.com/forums/member89250.html" target="_blank">http://vnvista.com/forums/member89250.html</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forums.funny-games.biz/members/phutungtrungquoc.2019785/"}" data-sheets-hyperlink="https://forums.funny-games.biz/members/phutungtrungquoc.2019785/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forums.funny-games.biz/members/phutungtrungquoc.2019785/" target="_blank">https://forums.funny-games.biz/members/phutungtrungquoc.2019785/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://git.open-communication.net/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://git.open-communication.net/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://git.open-communication.net/phutungtrungquoc" target="_blank">https://git.open-communication.net/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://code.getnoc.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://code.getnoc.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://code.getnoc.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://code.getnoc.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://git.happy-dev.fr/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://git.happy-dev.fr/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://git.happy-dev.fr/phutungtrungquoc" target="_blank">https://git.happy-dev.fr/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://lab.quickbox.io/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://lab.quickbox.io/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://lab.quickbox.io/phutungtrungquoc" target="_blank">https://lab.quickbox.io/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://projectcs.sci.ubu.ac.th/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://projectcs.sci.ubu.ac.th/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://projectcs.sci.ubu.ac.th/phutungtrungquoc" target="_blank">http://projectcs.sci.ubu.ac.th/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://tldrlegal.com/users/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://tldrlegal.com/users/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://tldrlegal.com/users/phutungtrungquoc" target="_blank">https://tldrlegal.com/users/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://homeinspectionforum.net/user/profile/46294.page"}" data-sheets-hyperlink="https://homeinspectionforum.net/user/profile/46294.page" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://homeinspectionforum.net/user/profile/46294.page" target="_blank">https://homeinspectionforum.net/user/profile/46294.page</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forums.iis.net/members/phutungtrungquoc.aspx"}" data-sheets-hyperlink="https://forums.iis.net/members/phutungtrungquoc.aspx" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forums.iis.net/members/phutungtrungquoc.aspx" target="_blank">https://forums.iis.net/members/phutungtrungquoc.aspx</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forums.asp.net/members/phutungtrungquoc.aspx"}" data-sheets-hyperlink="https://forums.asp.net/members/phutungtrungquoc.aspx" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forums.asp.net/members/phutungtrungquoc.aspx" target="_blank">https://forums.asp.net/members/phutungtrungquoc.aspx</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forum.pcformat.pl/phutungtrungquoc-u"}" data-sheets-hyperlink="https://forum.pcformat.pl/phutungtrungquoc-u" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forum.pcformat.pl/phutungtrungquoc-u" target="_blank">https://forum.pcformat.pl/phutungtrungquoc-u</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.vingle.net/posts/4057060"}" data-sheets-hyperlink="https://www.vingle.net/posts/4057060" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.vingle.net/posts/4057060" target="_blank">https://www.vingle.net/posts/4057060</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.plimbi.com/author/50851/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.plimbi.com/author/50851/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.plimbi.com/author/50851/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.plimbi.com/author/50851/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=1598444"}" data-sheets-hyperlink="https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=1598444" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=1598444" target="_blank">https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=1598444</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.zoimas.com/profile/phutungtrungquoc/about"}" data-sheets-hyperlink="https://www.zoimas.com/profile/phutungtrungquoc/about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.zoimas.com/profile/phutungtrungquoc/about" target="_blank">https://www.zoimas.com/profile/phutungtrungquoc/about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://gifyu.com/phtungtrungqucng"}" data-sheets-hyperlink="https://gifyu.com/phtungtrungqucng" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://gifyu.com/phtungtrungqucng" target="_blank">https://gifyu.com/phtungtrungqucng</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://replit.com/@phutungtrungquo"}" data-sheets-hyperlink="https://replit.com/@phutungtrungquo" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://replit.com/@phutungtrungquo" target="_blank">https://replit.com/@phutungtrungquo</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.vnphoto.net/forums/member.php?u=699210"}" data-sheets-hyperlink="http://www.vnphoto.net/forums/member.php?u=699210" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.vnphoto.net/forums/member.php?u=699210" target="_blank">http://www.vnphoto.net/forums/member.php?u=699210</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.ihubbub.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://www.ihubbub.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.ihubbub.com/phutungtrungquoc" target="_blank">http://www.ihubbub.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://worldcosplay.net/member/1004860"}" data-sheets-hyperlink="https://worldcosplay.net/member/1004860" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://worldcosplay.net/member/1004860" target="_blank">https://worldcosplay.net/member/1004860</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.hebergementweb.org/members/phutungtrungquoc.181867/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.hebergementweb.org/members/phutungtrungquoc.181867/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.hebergementweb.org/members/phutungtrungquoc.181867/" target="_blank">https://www.hebergementweb.org/members/phutungtrungquoc.181867/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://uid.me/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://uid.me/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://uid.me/phutungtrungquoc" target="_blank">http://uid.me/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.nfomedia.com/profile?uid=rKdSghH&result=v3nfd9n3"}" data-sheets-hyperlink="http://www.nfomedia.com/profile?uid=rKdSghH&result=v3nfd9n3" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.nfomedia.com/profile?uid=rKdSghH&result=v3nfd9n3" target="_blank">http://www.nfomedia.com/profile?uid=rKdSghH&result=v3nfd9n3</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.4mark.net/story/4627977/c%c3%b4ng-ty-tnhh-thi%e1%ba%bft-b%e1%bb%8b-ph%e1%bb%a5-t%c3%b9ng-nguy%e1%bb%85n-ho%c3%a0ng"}" data-sheets-hyperlink="http://www.4mark.net/story/4627977/c%c3%b4ng-ty-tnhh-thi%e1%ba%bft-b%e1%bb%8b-ph%e1%bb%a5-t%c3%b9ng-nguy%e1%bb%85n-ho%c3%a0ng" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.4mark.net/story/4627977/c%c3%b4ng-ty-tnhh-thi%e1%ba%bft-b%e1%bb%8b-ph%e1%bb%a5-t%c3%b9ng-nguy%e1%bb%85n-ho%c3%a0ng" target="_blank">http://www.4mark.net/story/4627977/c%c3%b4ng-ty-tnhh-thi%e1%ba%bft-b%e1%bb%8b-ph%e1%bb%a5-t%c3%b9ng-nguy%e1%bb%85n-ho%c3%a0ng</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://fileforums.com/member.php?u=259162"}" data-sheets-hyperlink="https://fileforums.com/member.php?u=259162" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://fileforums.com/member.php?u=259162" target="_blank">https://fileforums.com/member.php?u=259162</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1090980-phutungtrungquo"}" data-sheets-hyperlink="https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1090980-phutungtrungquo" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1090980-phutungtrungquo" target="_blank">https://forums.prosportsdaily.com/member.php?1090980-phutungtrungquo</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.trainsim.com/vbts/member.php?471858-phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.trainsim.com/vbts/member.php?471858-phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.trainsim.com/vbts/member.php?471858-phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.trainsim.com/vbts/member.php?471858-phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://forum.efilmvn.com/index.php?members/phutungtrungquoc.1514/#about"}" data-sheets-hyperlink="http://forum.efilmvn.com/index.php?members/phutungtrungquoc.1514/#about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://forum.efilmvn.com/index.php?members/phutungtrungquoc.1514/#about" target="_blank">http://forum.efilmvn.com/index.php?members/phutungtrungquoc.1514/#about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://myanimelist.net/profile/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://myanimelist.net/profile/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://myanimelist.net/profile/phutungtrungquoc" target="_blank">https://myanimelist.net/profile/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://k289gitlab1.citrin.ch/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://k289gitlab1.citrin.ch/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://k289gitlab1.citrin.ch/phutungtrungquoc" target="_blank">https://k289gitlab1.citrin.ch/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.veoh.com/users/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.veoh.com/users/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.veoh.com/users/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.veoh.com/users/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://6166b5f546bad.site123.me/"}" data-sheets-hyperlink="https://6166b5f546bad.site123.me/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://6166b5f546bad.site123.me/" target="_blank">https://6166b5f546bad.site123.me/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://wakelet.com/@phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://wakelet.com/@phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://wakelet.com/@phutungtrungquoc" target="_blank">https://wakelet.com/@phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.authorstream.com/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="http://www.authorstream.com/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.authorstream.com/phutungtrungquoc/" target="_blank">http://www.authorstream.com/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.weddingbee.com/members/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://www.weddingbee.com/members/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.weddingbee.com/members/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://www.weddingbee.com/members/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://issuu.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://issuu.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://issuu.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://issuu.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://able2know.org/user/phutungtrungquoc/"}" data-sheets-hyperlink="https://able2know.org/user/phutungtrungquoc/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://able2know.org/user/phutungtrungquoc/" target="_blank">https://able2know.org/user/phutungtrungquoc/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.pozible.com/profile/phu-tung-tq-nguyen-hoang"}" data-sheets-hyperlink="https://www.pozible.com/profile/phu-tung-tq-nguyen-hoang" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.pozible.com/profile/phu-tung-tq-nguyen-hoang" target="_blank">https://www.pozible.com/profile/phu-tung-tq-nguyen-hoang</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://band.us/band/85575460/intro"}" data-sheets-hyperlink="https://band.us/band/85575460/intro" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://band.us/band/85575460/intro" target="_blank">https://band.us/band/85575460/intro</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://www.atlasroleplay.com/forum/profile/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://www.atlasroleplay.com/forum/profile/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://www.atlasroleplay.com/forum/profile/phutungtrungquoc" target="_blank">http://www.atlasroleplay.com/forum/profile/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.bitsdujour.com/profiles/iqP1Wg"}" data-sheets-hyperlink="https://www.bitsdujour.com/profiles/iqP1Wg" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.bitsdujour.com/profiles/iqP1Wg" target="_blank">https://www.bitsdujour.com/profiles/iqP1Wg</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://wpc.hotlog.ru/profile.php?user_id=417659"}" data-sheets-hyperlink="http://wpc.hotlog.ru/profile.php?user_id=417659" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://wpc.hotlog.ru/profile.php?user_id=417659" target="_blank">http://wpc.hotlog.ru/profile.php?user_id=417659</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://gotartwork.com/Profile/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang/111388/"}" data-sheets-hyperlink="https://gotartwork.com/Profile/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang/111388/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://gotartwork.com/Profile/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang/111388/" target="_blank">https://gotartwork.com/Profile/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang/111388/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://clyp.it/user/cdrf3vqe/"}" data-sheets-hyperlink="https://clyp.it/user/cdrf3vqe/" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://clyp.it/user/cdrf3vqe/" target="_blank">https://clyp.it/user/cdrf3vqe/</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://openlibrary.org/people/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://openlibrary.org/people/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://openlibrary.org/people/phutungtrungquoc" target="_blank">https://openlibrary.org/people/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://pinshape.com/users/1703184-phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://pinshape.com/users/1703184-phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://pinshape.com/users/1703184-phutungtrungquoc" target="_blank">https://pinshape.com/users/1703184-phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.wikidot.com/user:info/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.wikidot.com/user:info/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.wikidot.com/user:info/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.wikidot.com/user:info/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.feedsfloor.com/profile/ph%E1%BB%A5-t%C3%B9ng-trung-qu%E1%BB%91c-nguy%E1%BB%85n-ho%C3%A0ng"}" data-sheets-hyperlink="https://www.feedsfloor.com/profile/ph%E1%BB%A5-t%C3%B9ng-trung-qu%E1%BB%91c-nguy%E1%BB%85n-ho%C3%A0ng" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.feedsfloor.com/profile/ph%E1%BB%A5-t%C3%B9ng-trung-qu%E1%BB%91c-nguy%E1%BB%85n-ho%C3%A0ng" target="_blank">https://www.feedsfloor.com/profile/ph%E1%BB%A5-t%C3%B9ng-trung-qu%E1%BB%91c-nguy%E1%BB%85n-ho%C3%A0ng</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://mymediads.com/profiles/75765"}" data-sheets-hyperlink="https://mymediads.com/profiles/75765" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://mymediads.com/profiles/75765" target="_blank">https://mymediads.com/profiles/75765</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.otofun.net/members/phutungtrungquocvn.793398/#about"}" data-sheets-hyperlink="https://www.otofun.net/members/phutungtrungquocvn.793398/#about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.otofun.net/members/phutungtrungquocvn.793398/#about" target="_blank">https://www.otofun.net/members/phutungtrungquocvn.793398/#about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://mxsponsor.com/riders/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://mxsponsor.com/riders/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://mxsponsor.com/riders/phutungtrungquoc" target="_blank">https://mxsponsor.com/riders/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.allmyfaves.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.allmyfaves.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.allmyfaves.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.allmyfaves.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://hvacr.vn/diendan/members/phutungtrungquoc.126624/#about"}" data-sheets-hyperlink="https://hvacr.vn/diendan/members/phutungtrungquoc.126624/#about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://hvacr.vn/diendan/members/phutungtrungquoc.126624/#about" target="_blank">https://hvacr.vn/diendan/members/phutungtrungquoc.126624/#about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.myminifactory.com/users/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.myminifactory.com/users/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.myminifactory.com/users/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.myminifactory.com/users/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://openuserjs.org/users/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://openuserjs.org/users/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://openuserjs.org/users/phutungtrungquoc" target="_blank">https://openuserjs.org/users/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.midi.org/forum/profile/58379-phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.midi.org/forum/profile/58379-phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.midi.org/forum/profile/58379-phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.midi.org/forum/profile/58379-phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://bcmoney-mobiletv.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://bcmoney-mobiletv.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://bcmoney-mobiletv.com/phutungtrungquoc" target="_blank">http://bcmoney-mobiletv.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.longisland.com/profile/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.longisland.com/profile/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.longisland.com/profile/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.longisland.com/profile/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.cheaperseeker.com/u/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://www.cheaperseeker.com/u/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.cheaperseeker.com/u/phutungtrungquoc" target="_blank">https://www.cheaperseeker.com/u/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://vnxf.vn/members/phutungtrungqu.30105/#about"}" data-sheets-hyperlink="https://vnxf.vn/members/phutungtrungqu.30105/#about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://vnxf.vn/members/phutungtrungqu.30105/#about" target="_blank">https://vnxf.vn/members/phutungtrungqu.30105/#about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://q2a.sydt.com.tw/index.php?qa=user&qa_1=phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://q2a.sydt.com.tw/index.php?qa=user&qa_1=phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://q2a.sydt.com.tw/index.php?qa=user&qa_1=phutungtrungquoc" target="_blank">http://q2a.sydt.com.tw/index.php?qa=user&qa_1=phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://ergo-apps.com/user/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="http://ergo-apps.com/user/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://ergo-apps.com/user/phutungtrungquoc" target="_blank">http://ergo-apps.com/user/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://oyaaa.net/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://oyaaa.net/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://oyaaa.net/phutungtrungquoc" target="_blank">https://oyaaa.net/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://buddybio.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://buddybio.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://buddybio.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://buddybio.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://cliqafriq.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://cliqafriq.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://cliqafriq.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://cliqafriq.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://sallatunturinkoulu.purot.net/profile/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://sallatunturinkoulu.purot.net/profile/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://sallatunturinkoulu.purot.net/profile/phutungtrungquoc" target="_blank">https://sallatunturinkoulu.purot.net/profile/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://talk.plesk.com/members/phutungtrungquoc.234407/#about"}" data-sheets-hyperlink="https://talk.plesk.com/members/phutungtrungquoc.234407/#about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://talk.plesk.com/members/phutungtrungquoc.234407/#about" target="_blank">https://talk.plesk.com/members/phutungtrungquoc.234407/#about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://demo.wowonder.com/phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://demo.wowonder.com/phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://demo.wowonder.com/phutungtrungquoc" target="_blank">https://demo.wowonder.com/phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://forums.hostsearch.com/member.php?211888-phutungtrungquo"}" data-sheets-hyperlink="https://forums.hostsearch.com/member.php?211888-phutungtrungquo" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://forums.hostsearch.com/member.php?211888-phutungtrungquo" target="_blank">https://forums.hostsearch.com/member.php?211888-phutungtrungquo</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://cloudsdeal.xobor.de/u918_phutungtrungquoc.html"}" data-sheets-hyperlink="http://cloudsdeal.xobor.de/u918_phutungtrungquoc.html" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="http://cloudsdeal.xobor.de/u918_phutungtrungquoc.html" target="_blank">http://cloudsdeal.xobor.de/u918_phutungtrungquoc.html</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://voz.vn/u/phutungtrungquoc.1770774/#about"}" data-sheets-hyperlink="https://voz.vn/u/phutungtrungquoc.1770774/#about" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://voz.vn/u/phutungtrungquoc.1770774/#about" target="_blank">https://voz.vn/u/phutungtrungquoc.1770774/#about</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/101058/phutungtrungquoc.html"}" data-sheets-hyperlink="https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/101058/phutungtrungquoc.html" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/101058/phutungtrungquoc.html" target="_blank">https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/101058/phutungtrungquoc.html</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://www.yourquote.in/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang-dac05/quotes"}" data-sheets-hyperlink="https://www.yourquote.in/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang-dac05/quotes" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://www.yourquote.in/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang-dac05/quotes" target="_blank">https://www.yourquote.in/phu-tung-trung-quoc-nguyen-hoang-dac05/quotes</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://teletype.in/@phutungtrungquoc"}" data-sheets-hyperlink="https://teletype.in/@phutungtrungquoc" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://teletype.in/@phutungtrungquoc" target="_blank">https://teletype.in/@phutungtrungquoc</a></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td data-sheets-value="{"1":2,"2":"https://social.msdn.microsoft.com/Profile/Ph%E1%BB%A5%20T%C3%B9ng%20Trung%20Qu%E1%BB%91c%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng"}" data-sheets-hyperlink="https://social.msdn.microsoft.com/Profile/Ph%E1%BB%A5%20T%C3%B9ng%20Trung%20Qu%E1%BB%91c%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng" style="border-right: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: #cccccc; border-left-color: #000000; border-image: initial; overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-family: calibri; font-size: 8pt; text-decoration-line: underline; color: #0000ff;"><a class="in-cell-link" href="https://social.msdn.microsoft.com/Profile/Ph%E1%BB%A5%20T%C3%B9ng%20Trung%20Qu%E1%BB%91c%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng" target="_blank">https://social.msdn.microsoft.com/Profile/Ph%E1%BB%A5%20T%C3%B9ng%20Trung%20Qu%E1%BB%91c%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng</a></td> </tr> </tbody> </table> </google-sheets-html-origin></td> </tr> </tbody> </table> <br /> </google-sheets-html-origin>

My Messages

FromSubjectDateStatus
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.