Profile Avatar
PAC 31
*******
*******, ******* *******
*******
******* https://hoachat.vn/keo-tu-pac/ *******
PAC được sử dụng trong lọc nước, giúp kết lắng các hợp chất keo và chất lơ lửng, loại bỏ chất hữu cơ, vi khuẩn, virus, dùng xử lý nước thải chứa cặn lơ lửng như nước thải công nghiệp ngành gốm sứ, gạch, giấy, nhuộm, nhà máy chế biến thủy sản, xí nghiệp giết mổ gia súc Địa chỉ 1: số 4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Địa chỉ 2: Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh SDT: 0911481823 Website: https://hoachat.vn/keo-tu-pac/ PAC 31 Hóa chất keo tụ PAC hoachat.vn https://hoachat.vn/keo-tu-pac/ https://www.linkedin.com/in/hoachatpac31/ https://www.pinterest.com/hoachatpac31/ https://hoachatpac31.tumblr.com/ https://www.goodreads.com/hoachatpac31 https://en.gravatar.com/hoachatpac31 https://about.me/hoachatpac31 https://hoachatpac31.wordpress.com/ https://www.youtube.com/channel/UC30uWAFa5YGxOkhIeJroClA/about https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=vi&user=Jn-VzbkAAAAJ https://hoachatpac31.blogspot.com/ https://draft.blogger.com/profile/14839430545760763889 https://www.behance.net/pac31 https://dribbble.com/hoachatpac31/about https://flipboard.com/@hoachatpac31/pac-31-ketf4akjy https://www.reddit.com/user/hoachatpac31 https://www.producthunt.com/@hoachatpac31 https://www.kickstarter.com/profile/hoachatpac31/about https://fr.quora.com/profile/PAC-31 https://www.flickr.com/people/193107755@N02/ https://repo.getmonero.org/hoachatpac31 https://git.qt.io/hoachatpac31 https://gitlab.com/hoachatpac31 https://vbscan.fisica.unimib.it/hoachatpac31 https://git.project-hobbit.eu/hoachatpac31 http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1100209/Default.aspx http://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/8717 http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/userId/15599 http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/61701/Default.aspx https://ludomanistudier.dk/konference/pac-31 https://wnyblues.org/My-Blues-Society/My-Profile/userId/136353 http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/58836/Default.aspx https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/270594 http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/88806/Default.aspx http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/926093/Default.aspx http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/171874/Default.aspx

My Messages

FromSubjectDateStatus
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.